دادگاه چه وثیقه ای برای جرایم غیرعمد قبول میکند

دسته ها : تامین وثیقه

دادگاه چه وثیقه ای برای جرایم غیرعمد قبول میکند

همه می‌دانند که مجرم باید مجازات شود.

آخرین قیمت سند اجاره ای

(مشاوره رایگان)
021-66891290

وثیقه دادگاه جرایم غیرعمد

این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد.

اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند.

آن وقت خیلی طول نمی‌کشد که همه زندان‌ها پر می‌شوند.

اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمی‌شود.

هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرم‌های خطرناک را در آن نگهداریم .

زندان‌ها هم به محل‌هایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل می‌شوند.

برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم.

مجازات‌ زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روش‌های دیگری تنبیه می‌شوند.

دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در این باره توضیح می‌دهد

سند اجاره ای

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد.

سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه؟

آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ ‌

با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد.

معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه اختيار دارد .

چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

وثیقه برای دادگاه
برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه وجود دارد وثیقه.

مطابق ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 برای همه جرایم و دربارة همه مرتکبین ضوابط عام و یکسان پیش‌بینی شده این ضوابط کلی عبارتند از:

اهمیت جرم ارتکابی: درجه اهمیت جرم بستگی به تاثیر آن در جامعه.

خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان دارد.

منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه‌ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد می‌شود.
شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد.

جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست.

دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قوی‌تر باشد تامین نیز شدیدتر خواهد بود.

دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد، یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود.

که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم، تامین باید شدیدتر باشد شما به وثیقه نیاز خواهید داشت.

یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمع‌آوری نشده .

احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید.

باید از متهم تامین اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود .

به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.

آخرین قیمت سند اجاره ای

(مشاوره رایگان)

گروه مشاورین کارگزاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *