قیمت سند اجاره ای و آخرین قیمت وثیقه برای آزادی زندانی سال 98 (پشتیبانی 24 ساعته)

قیمت سند اجاره ای و آخرین قیمت وثیقه برای آزادی زندانی سال 98 (پشتیبانی 24 ساعته)

دسته ها : اجاره سند

آخرین قیمت سند اجاره ای را برایتان آپدیت خواهیم نمود.

اجاره سند یکی از روش های ضمانتی است که فرد می تواند به کمک آن مدتی را در بیرون از زندان به سر برد.

برای پیگیر کارهای حقوقی فرصتی میخرد.

آخرین قیمت سند برای اجاره

(مشاوره رایگان)
021-66891290

 

امروزه مسائل مالی و حقوقی و حتی کیفری زیادی هستند که افراد به واسطه ی آن ها به دادگاه احضار می شوند .

ممکن است در جریان این دادگاه ها، فرد بازداشت شده و نتواند مشکلات و روند پرونده را پیگیری کند و رفع مشکل نماید.

از این رو ارائه سند جهت دادگاه برای آزادی زندانی یکی از روش هایی است که می توان به کمک آن این روند را کمی تغییر داد .

تا مشکلات راحت تر حل شوند و افراد سریع تر به دامن خانواده برگردند و اقدامات لازم جهت حل پرونده ی خود را انجام دهند.

سند برای اجاره و آزادی متهم و زندانی

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري :

وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد.

هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه  خويش معرفي نمايد.

در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود.

 بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود.

وثیقه برای دادگاه

تعيين ميزان مبلغ وثيقه و آخرین قیمت وثیقه سند اجاره ای

بر عهده مرجع قضايي است كه وثيقه را صادر مي‌نمايد كه  اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن بستگی دارد

متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول معرفي نمايد.

شرایط اجاره سند جهت دادگاه برای آزادی زندانی

شرایط اجاره سند جهت دادگاه

هر کاری یک سری شرایط و قوانین مختص به خود را دارد که باید به صورت کامل طی شود.

سند وثیقه قرار داده  نیز باید شرایطی خاص داشته باشد و هر سند ملکی مورد پذیرش دادگاه نیست.

به طور معمول سندهای مسکونی که تمام کارهای مربوط به شهرداری و … در آن ها تکمیل شده است قابل قبول هستند.

از این رو پیدا کردن سند جهت دادگاه گاهی اوقات مشکل می شود.

به همین علت مراکزی هستند که سند مناسب برای دادگاه در اختیار دارند و به افرادی که به این خدمات نیاز دارند اجاره می دهند.

اجاره سند برای دادگاه معمولاً به صورت سالانه انجام می پذیرد.

هزینه اجاره نیز توسط کارشناسان  برآورد می شود. پس آخرین قیمت سند اجاره رو از ما بخواهید.

برای این که بتوان سند را در توقیف ثبت برای دادگاه درآورد باید ملک توسط کارشناسان دادگاه مورد بررسی قرار گیرد .

ارزش ملک نیز توسط کارشناسان برآورد شود و در همین صفحه آخرین قیمت وثیقه اجاره ای برایتان درج میشود.

سپس ملک می تواند برای وثیقه های معادل یا کمتر از ارزش خود مورد استفاده قرار گیرد.

نوع قراردادوثیقه یا قرار وثیقه مبلغ

نوع قرارداد

وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

روال کار به این صورت است که به صورت معمول قراردادهایی  تنظیم می شود .

فرد متعهد شود سند در زمان مقرر از توقیف بیرون می آید و مشکلی برای سند ایجاد نمی شود.

در اکثر موارد قبل از برداشتن سند، فرد دفاعیات مربوط به پرونده ی خود را انجام داده است یا نسبت به رد مال یا پرداخت چک خود اقدام کرده است.

در صورتی که اگر در این زمان فرد در زندان به سر می برد، کارهای حقوقی و مالی او بسیار کند پیش می رفت و مدت زمان زیادی از عمر خود را ممکن بود در حبس به سر ببرد.

 

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد.

سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه:

آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟

معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند.

به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

توجه داشته باشید:

که قیمت اجاره سند برای دادگاه بسته به میزان مبلغی که از سوی قاضی  برای متهم در نظر گرفته است متفاوت می‌باشد.

  این برآورد هزینه را باید به دست کارشناسان ماهر بسپارید.

 

فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد.

در مرحله اول

مقام قضايي قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد:

تا اقدامات لازم انجام پذيرد.

در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود.

چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود.

در مورد مال منقول و غيرمنقول

مقام قضايي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد.

به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود.

در هر صورت پس از معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد.

يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود.

وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند.

در صورت عجز وثيقه‌گذار

از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط خواهد شد.

 ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه ‏گذار مسترد مي‌شود.

لیستی از آخرین قیمت های سند اجاره ای تیر ماه 1398

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 120 میلیون تومان

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 200 میلیون تومان

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 250 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 2 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 220 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 330 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 450 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 5 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 320 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 660 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 400 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 6 میلیارد 

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 120 میلیون تومان

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 200 میلیون تومان

آخرین قیمت اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 250 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 2 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 220 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 330 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 450 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 5 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 320 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 660 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 400 میلیون تومان

اجاره سند کارشناسی شده به ارزش 10 میلیارد 

مشاوره و تهیه و تامین وثیقه ملکی و سند ششدانگ 

جهت اجاره سند اجاره ای در کلیه شهرستان ها و کلیه دادسراها و دادگستری
مشاوره برای کسب اطلاعات پروسه کاری ضمانت متهم و زندانی اجاره سند برای آزادی زندانی در دادسرا و دادگاه های سراسر کشورتامین وثیقه برای ضمانت زندانی در دادسراها و دادگاه ها و تعزیرات حکومتی

اجاره سند برای مرخصی زندانی

ارائه و تامین وثیقه برای آزادی زندانی

تامین وثیقه برای اعتبار معاملات بازرگانی

ارائه سند ملکی جهت اجاره بدون محدودیت میزان وثیقه

ضمانت با فیش حقوقی

ضمانت با جواز کسب و استعلام از اتحادیه صنفی

 اجاره سند جهت ممنوع الخروجی در اداره ثبت

اجاره سند برای تامین خسارت احتمالی

با کارشناسان ما تماس بگیرید

(مشاوره رایگان)
021-66891290

 

 

 

در انتها میتوانید این مقالات را نیز در سایت مطالعه کنید:

 


گروه مشاورین کارگزاران
برچسب های پست :

۱۱ پاسخ به “قیمت سند اجاره ای و آخرین قیمت وثیقه برای آزادی زندانی سال 98 (پشتیبانی 24 ساعته)”

 1. عیسی ملازم گفت:

  چقدر عالی،اینهمه سند در ارزش های مختلف رو ارائه کردن واقعا یک خدمت بزرگ هست از نظر اینجانب،امیدوارم هرکس که شرایطش رو داشت بتونه از این اسناد بهره لازم رو برای حل شدن مشکلش ببره

 2. امجدی گفت:

  تشکر و.قدردانی دارم از کارگزاران که در تبریز به کمک نا اومدن ، هرقدر از شما تشکر کنم واقعا کمه

 3. اکبری راد گفت:

  آخرین قیمت سند اجاره ای رو چرا نذاشتین ؟ من پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید

  • Kargozaran گفت:

   با سلام و وقت بخیر – دررابطه با قیمت می تونید با دفتر گروه مشاورین تماس بگیرید . باتشکر

 4. nazanin گفت:

  سلام برای قرار 200ملیون تومانی یک سند نیاز دارم باقیمت منصفانه .ممنون

 5. پرستو خرم فر گفت:

  برای قرار وثیقه دو میلیاردی چقدر باید هزینه کرد ؟

 6. ليلي دانش گفت:

  سلام سند جهت وثيقه آزادي بين٥٠٠تا٦٠٠ميليون چقدر ميشه؟شرايطش؟

 7. مهران رهنمای گفت:

  در مورد قیمت ها چرا لیست ندارین ؟ قیمت رو از کجا بفهمیم برای یه سند که می خوام اجاره کنیم ؟

  • Kargozaran گفت:

   با سلام . هزینه اجاره سند با توجه به ارزش پرونده تعیین خواهد شد و نمی توان یک لیست قیمت برای تمام انها ارائه کرد . در این مورد می توانید خیلی راحت تماس بگیرید و با کارشناسان مشاوره کنید . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *