دسته بندی : مقالات سایت

همه مطالب وبلاگ
تعریف سرقت
مهر 24, 1399
مقالات سایت

تعریف سرقت

مدیر

تعریف سرقت سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است. سـرقت ربـودن مـال و اشـیا منقـول و غیـر منقول بـدون رضـای او بر خـلاف حـق . در اصطلاح دیگر آن را سـرقت سـاده و سـرقت عـادی گوینـد . تقلـب و اختفـا از ربودن دانسـته میشـود . و مفهوم عرفی سـرقت ایـن دو […]

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟
تیر 17, 1398
مقالات سایت

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

مدیر سایت

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟ کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم ‌می‌توانند بر طبق قانون با خانواده، آشنایان و بستگان خود به وسیله قرار ملاقات و یا مکاتبه در ارتباط باشند.مگر اینکه با دستور مقام قضایی منعی قانونی در این رابطه وجود داشته باشد.در این وضعیت ملاقات زندانی ممنوع الملاقات خواهد بود.در صورتی که […]